ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Στα αρχεία περιέχονται η Προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή (πλήρες κείμενο) και η Αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τις/τους ενδιαφερόμενες/νους. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων είναι αναρτημένος στη “Διαύγεια”: ΑΔΑ ΒΟΧΟΩΕΩ-ΛΙΖ.

Προκήρυξη θέσης Καλλ Δντή

Αίτηση για θέση Καλλ Δντή