ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ 2018-19: ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ

Παρακαλούμε κατεβάστε τα δύο αρχεία και αφού τα συμπληρώσετε στείλτε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: diperiftheat@ioannina.gr

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ_ΑΝΗΛΙΚΕΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΥΓΕΙΑΣ_ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ