ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Στα αρχεία περιέχονται η απόφαση για την Προκήρυξη της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή και η Αίτηση που πρέπει να συμπληρωθεί από τις/τους ενδιαφερόμενες/νους. Ο εσωτερικός κανονισμός του ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων είναι αναρτημένος στη “Διαύγεια”: ΑΔΑ ΒΟΧΟΩΕΩ-ΛΙΖ.

Αίτηση για θέση Καλλ. Δντή 2019-22 Προκήρυξη θέσης Καλλ. Δντή 2019-22