Δ.Σ.

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Ιωαννίνων διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο αποτελείται από τους:

 • Αλεξάνδρα Βακαλοπούλου (ΠΡΟΕΔΡΟ)
  Κωνσταντίνο Γκόγκο (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ)
 • Φίλιππο Παπανικολάου (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ)
  Παρασκευή Σίμου -Σκαπινάκη (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ)
 • Γεωργία Γιώτη
 • Σπύρο Γόγολο
 • Βασιλική Δημητρούλα
 • Σωτηρία Ιωακειμίδου
 • Καλλιόπη Καραμάνη
 • Γεώργιο Λισγάρα
 • Ντίνα Μπακόλα (ΜΕΛΗ)
 • Ειρήνη Βαρτζιώτη
 • Χρήστο Καψάλη
 • Αντωνία Κορτζή
 • Νικόλαο Σαρακατσάνο
 • Στασινή Σιώζου
 • Νικόλαο Τσόλη (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ)